Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Realizacje zakończone - Czechy

Remont jazu Sykorice rzeka Berounka km rzeki 50,955.

Remont obejmował  częściowe wyburzenie starego kamienno-betonowego jazu (uszkodzonego powodzią w sierpniu 2002r.), odbudowę fundamentów i przelewu jazu (żelazobeton), wykonanie murów oporowych lewego brzegu rzeki z okładziną kamienną, wykopy, narzuty i bruki z kamienia łamanego oraz inne roboty towarzyszące.. (...)

Czytaj dalej...

Remont koryta Dalejskeho potoka Praha2

Naprawa polegała na odbudowie i uzupełnieniu uszkodzonych powodzią stopni i ubezpieczeń dna i brzegów koryta potoku, na odcinkach nr 2, 4 i 5 oraz nr 7 (Praha – Hlubočepy), łącznie na długości ca 1300 m.. (...)

Czytaj dalej...

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe portu Praha Liben.

W ramach dużego zadania budowy śluz p/powodziowych, zapór, grobli, przepompowni i innych obiektów towarzyszących, dla ochrony dzielnicy Libeň przed wodami powodziowymi, wykonano: - przepompownie, przelew, kanał i most na potoku Rokytka ; - zagospodarowanie terenu, drogi, itp.. (...)

Czytaj dalej...

Port ochronny Nymburk, Łaba km rzeki 58,900.

Przystosowanie basenu portowego do funkcji portu ochronnego. Pogłębienie, ubezpieczenia brzegów, wybudowanie 10 wysokowodnych stanowisk cumowniczych (na wodę stuletnią Q100), budowa przystani dla pasażerskich statków, wykonanie sieci kablowych (w tym 22 KV), oświetlenie.. (...)

Czytaj dalej...

Budowa nabrzeża kontenerowego w porcie Mielnik nad Łabą, Czechy

Budowa nabrzeża kontenerowego w porcie Mielnik nad Łabą, Czechy
Budowa nabrzeża kontenerowego w porcie Mielnik nad Łabą, Czechy

Nowe nabrzeże długości 335 m, typ ciężki, żelazobetonowa konstrukcja L, posadowione na ściance szczelnej z Larsena. Około 1600 m3 żelbetu. Duża ilość prac ziemnych (wykopy i nasypy), rozbiórki starych konstrukcji, bruki i pozostałe roboty towarzyszące.. (...)

Czytaj dalej...

Budowa małej elektrowni wodnej MVE Rozkos.

CHARAKTERYSTYKA: Elektrownia wybudowana poniżej zbiornika wodnego "Rozkos", po lewej stronie upustu. Posiada turbinę Kaplana, w wykonaniu S, z automatyczną regulacją łopatek (obezneho kola), połączoną bezpośrednio ze synchronicznym generatorem.. (...)

Czytaj dalej...