Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa przystani (linii cumowniczej) w porcie ochronnym Praha - Smíchov - Przystań I

Budowa przystani w porcie ochronnym Praga

W jedynym porcie ochronnym (na wypadek wielkiej powodzi) w Pradze, położonym w dzielnicy Smichov, nie było do roku 2002 żadnego dobrego stanowiska postojowego dla dużych statków rzecznych. Statków takich (pasażerskich) pojawiło się po 1990 roku na Wełtawie bardzo dużo. Temat wybudowania w porcie Smichov urządzeń umożliwiających bezpieczne cumowanie tych jednostek w przypadku stanów powodziowych był znany od paru lat. M.in. "Navimor-Invest" po zorientowaniu się w sytuacji i opiniach S.P.S. Praha zgłosił się przed laty inicjatywę budowy tych obiektów i przygotował już w roku 1998 wstępny projekt tej przystani. Jednak dopiero na początku 2002r. finansowanie i inne formalności zostały zapewnione. Warunkiem (przetargowym) dla Wykonawcy było przedstawienie projektu umożliwiającego dobre cumowanie wielkich jednostek przy różnych poziomach wody, aż do poziomu wody stuletniej. Konstrukcja powinna umożliwiać bezpieczną ewakuację pasażerów i załóg na wał przeciwpowodziowy, otaczający basen portowy, przy każdym poziomie wody w rzece aż do wody stuletniej. Ponadto w czasie normalnych przepływów w rzece nabrzeże powinno być wykorzystywane dla postoju żaglówek i motorówek. Basen Smichov był bowiem wielkim portem dla żeglarzy, klubów i prywatnych właścicieli jachtów. Rozwiązania projektowe, przedstawione w ofercie "Navimoru" spełniały w/w warunki.

Budowa przystani w porcie ochronnym Praga

CHARAKTERYSTYKA:

Przystań I ma linię cumowniczą długości 120 m, w tym 5 wysokowodnych dalb sięgających 7,0 m nad normalne zwierciadło wody, czyli o 1,10 m ponad poziom t. zw. wody stuletniej. Dalba składa się z 6 pali, każdy pal z 2 zespawanych profili typu VL 604 (zbliżone do Larsena IIIn), w tym 4 szt. długości 16,50 m i 2 szt. dł. 10,50 m. Te 6 pali przyjęto w projekcie dla dobrego zakotwienia w gruncie, ze względu na znajdującą się zbyt płytko pod dnem warstwę skalną. Dalba ma przewiązki i pachołki cumownicze na 6-ciu poziomach.Między dalbami znajdują się pływające pomosty (pontony) dla bezpiecznego zejścia z przycumowanej jednostki. W czasie normalnego stanu wody pontony te służą jako przystanie dla cumowania jachtów (są wyposażone w pachołki stalowe). Każdy ponton, długości 30,0 m, sklada się z dwóch pływaków rurowych śr. 800 mm, połączonych konstrukcją stalową z pomostem z bali drewnianych. Pontony połączone są z pionowymi prowadnicami rurowymi na dalbach w sposób umożliwiający im wznoszenie się (lub opadanie) razem ze zmieniającym się poziomem wody w basenie (patrz zdjęcia). Rozwiązanie tego problemu było dosyć trudne. Ponton tej długości nie może się np. zaklinować w czasie zmian poziomu wody w basenie. Wszystkie pontony w przystani mają ruchome pomosty łączące, pozwalające na swobodne przechodzenie z jednego na drugi, wzdłuż całej przystani. W środku przystani znajduje się przegubowo zamocowana kładka stalowa, umożliwiająca zejście na brzeg przy niższych stanach wody (do +1,80m nad normalny stan). Przy wysokich stanach i zalanym już terenie, ewakuację ze statków umożliwia stały pomost łączący przystań (jedną z dalb) z koroną wału, na wysokości ponad wodę stuletnia (Q100). Każda dalba ma drabinkę stalową na całej długości. Wszystkie elementy stalowe są piaskowane i metalizowane oraz malowane farbami antykorozyjnymi. Przystań ma punkty poboru wody i energii elektrycznej dla jednostek pływających. Dno basenu zostało pogłębione wzdłuż linii cumowniczej przed wbiciem dalb. Po zakończeniu I przystani (j/w) rozpoczęto dość szybko, w roku 2003 II etap - Przystań II, III i IV - patrz poz. "97".

REALIZACJA: 2002-2003.

Miesiąc po rozpoczęciu budowy wystąpiła na Wełtawie katastrofalna powódź "sierpień 2002", określona na tym odcinku rzeki jako t.zw. "woda pięćsetletnia" (Q500), co znacznie utrudniło realizację planu robót w roku 2002. Niemniej budowa została ukończona w terminie.

 

  • Generalny Wykonawca:                  "Navimor-Invest" S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                                         "Vodni Cesty" a.s. Praha (wg koncepcji opracowanej przez "N-I" Praga)
  • Inwestor:                                        „České přístavy”, a.s. Praha (czytaj “Czeskie Przystawy”)