Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Civil engineering, Marine and inland hydro-engineering

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Completed - The Czech Republic

Reconstruction of the navigable channel and levees VPK Česke Kopisty

Reconstruction of the navigable channel and levees VPK Česke Kopisty
Reconstruction of the navigable channel and levees VPK Česke Kopisty

Przebudowa śluzy przeprowadzona została w latach 2003 do 2004. Zakres prac obejmował poszerzenie kanałów żeglugowych, budowę przystani dla barek w dolnym i górnym kanale oraz budowę nowego stałego zaplecza stopnia wodnego Česke Kopisty.. (...)

Read more...

Modernisation of locks MPK Lovosice

Modernisation of locks MPK Lovosice
Modernisation of locks MPK Lovosice

W ramach gruntownej modernizacji śluzy w latach 1992 do 1994 wykonano całkowicie nową głowę górną, przedłużono śluzę o 25,0m, przebudowano głowę dolną i ściany komory.. (...)

Read more...

Reconstruction of sluice VPK Podbaba

Reconstruction of sluice VPK Podbaba
Reconstruction of sluice VPK Podbaba

W latach 1995 do 1997 firma Navimor-Invest dokonała przebudowy powyższej śluzy na zupełnie nowy, w pełni zautomatyzowany i monitorowany obiekt spełniający wymogi europejskiej klasy Va.. (...)

Read more...

Reconstruction of the lock chamber Lovosice VPK

Reconstruction of the lock chamber Lovosice VPK
Reconstruction of the lock chamber Lovosice VPK

W latach 1995 - 1999 wykonano kompletną przebudowę dużej komory śluzy. W ramach przebudowy wykonano nowe ściany komory, przedłużenie oraz nową głowę dolną, wejścia - kierownice i uruchomienia brzegów kanałów śluzy oraz obiekty towarzyszące (place składowe, budynki, instalacje, drogi).. (...)

Read more...