Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Civil engineering, Marine and inland hydro-engineering

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Construction of Anti-Pollution Base in Swinoujscie

Budowa jest wynikiem ratyfikacji przez Polskę konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim oraz konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Zagęszczenie tras żeglugowych statków wchodzących i wychodzących z Bałtyku przez Kanał Kiloński i Cieśniny Duńskiej, stwarza w rejonie Świnoujścia coraz większe zagrożenie zanieczyszczeniem olejami lub chemikaliami. Była to przesłanka, która przeważyła o budowie bazy w tym rejonie.

Obiekt został wybudowany na zakończeniu mola przy wejściu do Basenu Północnego i spełnia trzy podstawowe funkcje:

 • bazy specjalistycznych statków zwalczania zanieczyszczeń oraz statków ratowniczych,
 • miejsca lokalizacji Pomocniczego Centrum Koordynacyjnego oraz
 • Centrum szkoleniowo - treningowego ratownictwa morskiego.

Realizacja w terminie 05.2007 - 09.2008 r.

Zakres budowy:

 • modernizacja nabrzeży nr 13II, 12, 11, 10 Basenu Północnego Porcie Świnoujście,
 • wykonanie obiektów:
  • Bazy Ratownictwa Morskiego (o kubaturze 2600m3),
  • Bazy Zwalczania Rozlewów (o kubaturze 6100m3) oraz
  • Punktu Kontroli Granicznej (Graniczny Punkt przyjęcia Rozbitków (o kubaturze 450m3).

Modernizacja będzie polegała na wysunięciu w stronę wody nabrzeża o łącznej długości ok. 376 mb co spowoduje, że nie będzie konieczna rozbiórka starej konstrukcji.

Powierzenie tak dużego zadania świadczy o wiarygodności oraz możliwościach organizacyjnych naszej firmy.