Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Modernizacja śluzy MPK Lovosice, Czechy

Modernizacja śluzy MPK Lovosice

W ramach gruntownej modernizacji śluzy w latach 1992 do 1994 wykonano całkowicie nową głowę górną, przedłużono śluzę o 25,0m, przebudowano głowę dolną i ściany komory. Po skuciu okładziny kamiennej wykonano na ścianach wewnątrz komory płaszcz żelazobetonowy grubości 80cm, kotwiony do starej konstrukcji (1 kotwa na 1m2). Przyległy teren wraz z głowami i ścianami śluzy podwyższono o 1,20m.

Nowa śluza po modernizacji ma długość użytkową 110m, szerokość 12.0m, stare mury wzmocniono zastrzykami z zaprawy cementowej lub poliuretanów.

W obu głowach zamontowano nowe wrota. W górnej zamontowano wrota klapowe z bezpośrednim napełnianiem, w dolnej wrota wsporne. Napędy wrót hydrauliczne wyposażone w centralny agregat i pompy umieszczone po lewej stronie komory. Obie głowy posiadają wnęki i fundamenty dla zamontowania dźwigu śluzowania awaryjnego, wnęki dla zamknięć remontowych oraz wnęki dla zainstalowania ochrony dynamicznej.

W ramach modernizacji wymieniono starą konstrukcję kierownic (sztywne ramy) na nowe elektryczne, tzw. konsolowe (wspornikowe) składające się z rzędu pali z Larsena IIIn, z czterema pasami odbojowymi i usztywniającą kładką.

Modernizacja śluzy MPK Lovosice
Modernizacja śluzy MPK Lovosice
Modernizacja śluzy MPK Lovosice
Modernizacja śluzy MPK Lovosice