Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Naprawa koryta rzeki Nogat od Białej Góry do stopnia Szonowo

Szonowo - śluza

Nogat – rzeka stanowiąca wschodnie ramię ujściowe Wisły, oddzielona od drugiego z ramion, Leniwki, śluzą w Białej Górze, żeglowna na całej długości. Uchodzi licznymi odnogami do Zalewu Wiślanego tworząc niewielką deltę.

Realizacja: 2003-2004

Inwestorem był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Główne prace na tej budowie:

  • Roboty pogłębiarskie 172 000 m3 – z towarzyszącymi

Lokalizacja: