Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Odbudowa zabezpieczeń Kanału Młyńskiego w Tczewie

Kanał Młyński - dopływ Wisły na Kociewiu (o długości ok. 8,2 km), wypływający z jeziora Rokickiego Małego na Pojezierzu Starogardzkim. Przepływa przez Rokitki, Suchostrzygi i Malinowo. Uchodzi do Wisły (charakteryzując się dużym spadkiem) w przemysłowym rejonie Tczewa pomiędzy mostami tczewskimi (kolejowym i drogowym) i portem rzecznym.

Realizacja: 2003-2004

Palisada z grodzic stalowych

Inwestorem był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 

Główne prace na tej budowie:

  • Remont nabrzeża oczepowego 141 m3,
  • ścianka szczelna: 484m2,
  • mur oporowy z koszy siatkowo-kamiennych 247m3,
  • roboty pogłębiarskie 6600 m3.

Lokalizacja:


Stan istniejący.