Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Pogrążanie ścianek szczelnych w linii kolejowej E-65 LCS Działdowo

Stacja Kolejowa Działdowo

Nazwa zlecenia: Modernizacja linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa-Gdynia, LCS Działdowo 2A

Umowę podpisano w dniu 26.01.2012  z frimą Mostostal Białystok Sp. z o.o.,

Wartość zlecenia: 108 880,00 zł netto.

Termin ukończenia: 2012r.

Lokalizacja: Działdowo II etap w km 147,200: Zobacz na wikimapii.

Przedmiotem umowy było pogrążenie grodzić stalowych docelowych typu AU-26 stanowiących konstrukcję przyczółka toru nr 2 w ilości około 500 m2 przy użyciu wibromłota oraz niezbędnego do wykonania tego zakresu sprzętu dźwigowego, w lokalizacji zgodnej z dokumentacją techniczną, zgodnie z warunkami Oferty z dnia 20.09.2011r. z wyłączeniem zastosowania podanej w ofercie ceny jednostkowej za wbicie grodzic.