Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Poszerzenie koryta Łaby nad stopniem wodnym Lovosice.

Poszerzenie koryta Łaby nad stopniem wodnym Lovosice.

CHARAKTERYSTYKA:

Korekta koryta Łaby, powyżej śluz, miała głównie na celu ułatwienia wchodzenia barek do górnego kanału żeglugowego. Polegała przede wszystkim na ścięciu łuku i poszerzeniu koryta rzeki,na długości ca 1000 m.

Wykonano m.in.: - wykopy na lądzie i pod powierzchnią wody - ponad 43.000 m3, rozbiórki umocnień kamiennych - ok 3000 m3, wykonanie umocnień nowej linii brzegowej, ponad 4000 m3 (narzut i bruk na skarpie), stanowisko cumownicze dla jednostek pływających użytkownika wraz z przyłączem wody pitnej.

Ponadto: różne roboty towarzyszące, m.in. zainstalowanie oświetlonych znaków nawigacyjnych, osłony słupów energetycznych nad brzegiem - (ścianki szczelne z Larsena), drogi, drenaże, sieci kablowe.

REALIZACJA: 1999.

  • Generalny Wykonawca:                     „Navimor-Invest” S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                                                 „Povodí Labe” Hradec Králové
  • Inwestor:                                              „Povodí Labe”