Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przebudowa śluzy VPK Podbaba

W latach 1995 do 1997 firma Navimor-Invest dokonała przebudowy powyższej śluzy na zupełnie nowy, w pełni zautomatyzowany i monitorowany obiekt spełniający wymogi europejskiej klasy Va. Przebudowa polegała na wykonaniu wewnątrz starej komory zupełnie nowej śluzy o wymiarach 135.0 x 12.0m, z nowymi głowami. Wysokość ścian od dna 10.2m, głębokość minimalne (nad tzw. zapornikiem) 4.0m.

W nowej głowie górnej wmontowano wrota klapowe z bezpośrednim napełnianiem śluzy (tzw. klapy prof. Cabelki), w głowie dolnej zamontowano wrota wsporne z zasuwami do szybkiego opróżniania komory. Stare ściany śluzy tak jak i istniejące kanały obiegowe ze względu na ich stan zabetonowano i zainjektowano. Duża szerokość starej śluzy została wykorzystana (na propozycję Wykonawcy) dla umieszczenia po obu stronach nowej (dokowej) konstrukcji dwóch kompletnych turbin Kaplana, wykorzystujących dopuszczalną przepustowość kanału śluzowego. Turbiny pracują na spadzie 4.1 do 5.6m, max. przepływ 14m3/s, max. wydajność 672kW każda. Praca bez obsługi, pełna automatyka.

Wykonano nową sterownię w kształcie mostku kapitańskiego na statku, nowe kierownice stalowe (typ wspornikowy) z Larsena i szereg obiektów towarzyszących.
W obu głowach śluzy znajdują się wnęki zamknięć remontowych, wnęki i fundamenty pod ustawienie dźwigu śluzowania awaryjnego, instalacja odladzania. W głowie górnej znajdują się też wloty do turbin, same turbiny, maszynownia (generatory itp.).
Wykonanie nowej konstrukcji śluzy w starej wymagało wykonania poważnych robót wyburzeniowych min. wykonano ok. 19000m3 wyburzeń konstrukcji kamienno - betonowej.
Ułożono ponad 15000m3 żelazobetonu, wykonano kilkadziesiąt kotew ziemnych (wiercenie i injektowanie) w kilku poziomach, stopniowo zabezpieczając kolejny etap rozbiórki i wykopów na głowie górnej. Nawiercono i zainjektowano dużą część starych murów śluzy.
Wszystkie prace były prowadzone pod osłoną grodzy z Larsena od górnej wody i podwójnej grodzy z Larsena wypełnionej żwirem od dolnej wody.