Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przystań dla barek w dolnym kanale żeglugowym Lovosice

Lovosice - przystań dla barek przed śluzą

CHARAKTERYSTYKA:

Przystań - stanowisko postojowe (linię cumowniczą) dla barek usytuowano 220 m poniżej śluzy Lovosice. Długość przystani 150 m. Składa się z 6 dalb (co 30 m). Odległość skrajnych dalb od krawędzi skarpy brzegowej 10,0 m. Wysokość nad normalnym zwierciadłem wody 7,50m. Konstrukcja typowa 4 palowa, każdy pal z dwóch zespawanych larsenów III n, przewiązki i pachoły cumownicze co 1,50 m. Drabinki stalowe. Druga i piąta dalba są połączone z brzegiem kładkami komunikacyjnymi, stalowymi. Wszystkie konstrukcje stalowe piaskowane, metalizowane na gorąco cynkiem (150 mi) i 3-krotnie malowane (łączna waga konstrukcji ok. 40 ton). Ponadto pogłębienie dna na szerokość 15 m i drobne prace na linii brzegowej (bloki betonowe itp).

REALIZACJA: 1998.


  • Generalny Wykonawca:           "Navimor-Invest" S.A. Oddział Czechy
  • Inwestor:                                   "Povodí Labe" Hradec Králové