Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Przystań żeglarska w Braniewie

Budowa przystani żeglarskiej na rzece Pasłęce w Braniewie ul. Portowa w ramach projektu ,,Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

Realizacja: 2010-2011

Całkowita wartość realizowanych prac wynosi 1 918 956,56 zł netto.

Przystań rzeczna w Braniewie

Inwestycję wykonaliśmy w ramach konsorcjum:

  • NAVIMOR-INWEST S.A.,  ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk
  • ,,Inwest” Zakład Budowlano-Instalacyjny Lech Frąc; ul. Elbląska 23, 14-500 Braniewo

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na: wybudowaniu przystani żeglarskiej w rejonie ulicy Portowej nad brzegiem rzeki Pasłęki w Braniewie.

Konstrukcję hydrotechniczną stanowią:

  • trapy dojściowe wraz z pomostami stałymi - wykonane jako klasyczne pomosty stałe wsparte na ruszcie z pali stalowych,
  • pomost cumowniczy – występujący jako konstrukcja modułowa - pływające pomosty betonowe o wymiarach 10,0 x 2,5 m i o wysokości wolnej burty 0,5 m, każdy z pomostów kotwiony do dna rzeki za pomocą dwóch pali rurowych.

W obrębie przystani wybudowano dwa niewielkie budynki o następującej funkcji:

W budynku usytuowanym prostopadle do rzeki, z pełną widocznością rzeki i całej przestrzeni znajduje się pomieszczenie bosmana z magazynem podręcznym. Przed pom. bosmana znajduje się zadaszenie otwarte dla żeglarzy korzystających z grilla.

W drugim niewielkim budynku parterowym usytuowanym równolegle do rzeki znajduje się sanitariat damski, męski, oraz sanitarait dla inwalidów i pomieszczenie gospodarcze.

Na górnym tarasie około 12 m nad poziomem rzeki usytuowano miejsce piknikowe rekreacyjne.

Wybudowano również magazyn na kajaki ogrodzony typowym ogrodzeniem wys. 1,8m.

Dojazd do przystani możliwy od ul. Portowej.

Lokalizacja:

Obiekt oddany do użytku:

Budowa przystani w Braniewie
Tablica Unijna budowy przystani
Budowa przystani w Braniewie
Budowa przystani w Braniewie

Zdjęcia z realizacji:

Budowa przystani w Braniewie
Tablica Unijna budowy przystani
Budowa przystani w Braniewie
Budowa przystani w Braniewie