Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Regulacja rzeki Kumieli wraz z budową pasa rekreacyjno technicznego

Wbijanie grodzic za pomocą wibromłotów z zasilaniem hydraulicznym

Regulacja rzeki Kumieli wraz z budową pasa rekreacyjno – technicznego … - część hydrotechniczna w Elblągu

Realizacja: 2003-2004

Inwestorem był Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.
 

Główne prace na tej budowie:

  • Regulacje rzeki na odcinku 780 m,
  • stalowa ścianka szczelna 4100 m2, ,
  • roboty betonowe 612m3,
  • okładzina kamienna stalowej ścianki szczelnej  2230 m2,
  • umocnienia faszynowe,
  • progi kamienne – 4 szt.

Lokalizacja:

Stan istniejący.